Fasáda je vizitkou každého domu alebo nájomného paneláka. Musí spĺňať niekoľko základných funkcií, a okrem iného aj dobre vyzerať. Ak sa však na jej povrchu objavia plesne a plocha zakvitne nevzhľadnou čierno-zelenou mapou, má každý majiteľ alebo správca budovy hlavu v smútku. Riešení je veľa a možností ešte viac. Skúsme sa venovať jednému z najprogresívnejších prístupov ochrany stien a fasád, ktorý sa spája s nanontechnológiami a objasnime si v čom sú jeho hlavné výhody.

Ovzdušie a čas proti fasádam

plesneNa každej fasáde – bez výnimky – sa časom začnú usadzovať atmoférické nečistoty, ktoré majú svoj pôvod v priemysle, výfukových plynoch automobilov alebo v spaľovaní fosílnych palív. Účinky týchto nečistôt sú neprehliadnuteľné. V krátkom čase znehodnotia vzhľad aj tej najpôsobivejšej fasády. Vrátiť takto postihnutej fasáde jej pôvodný lesk stojí veľa času a nemalé peniaze.

Oveľa horšou situáciou je však prítomnosť plesni, machov a húb, ktoré často napadnú fasády nových aj starších domov, zrekonštruované alebo zateplené objekty. Príčinami sú najmä vlhkosť, poveternostné podmienky a agresívne zložky, poletujúce vzduchom. Póry na stenách a fasádach sa postupne rozširujú a vlhkosť agresívne vniká do muriva. Preskujúca voda začne po čase vytvárať vlhké škvrny a mapy. Ak sa takáto vlhkosť dostane až dovnútra objektu, vznikajú na vnútornej strane fasády zatuchnuté fľaky plné plesní, ktorú predstavujú značné riziko pre zdravie človeka.

Možnosti a riešenia

Na prvom mieste by malo zaznieť slovo prevencia, keďže najlepším riešením je problémom predchádzať. Vyhnúť sa vlhkosti, plesniam alebo mikroorganizom znamená vyberať pri plánovaní stavby, rekonštrukcii alebo zatepľovaní kvalitné a preverené materiály, vyžadovať dodržiavanie stavebných technológií a metodiku postupu prác, akceptovať lokálne geotechnické i klimatické podmienky a v neposlednom rade venovať zvýšenú pozornosť špecifickým rozdielom konkrétneho miesta.

Modernou a progresívnou formou ochrany fasády je však použitie multifunkčných náterov, ktoré využívajú poznatky z oblasti nanotechnológií. Dá sa povedať, že ide o postupy odrážajúce technický pokrok 21. storočia. V súčasnosti ide o najúčinnejšie prípravky, ktoré ponúkajú samočistiaci efekt, a tým dokonale chránia fasádu pred nečistotami, vlhkosťou a plesňami.

Čo sú nanotechnológie?

Slovo “nano” pochádza z gréčtiny a znamená “malý.” V prenesenom zmysle slova je to niečo ako trpaslík. Fyzika ním vyjadruje rozmer jednej miliardtiny jednotky, pričom nanometer je miliardtina metra. Ide o vzdialenosť na ktorú môžeme vedľa seba postaviť 5 až 10 atómov. Ak by sme prirovnali nanometer k jednému milimetru, išlo by o pomer futbalovej lopty k zemeguli.

Nanotechnológia je teda označenie pre oblasti vedy a priemyslu, ktoré na atomárnej úrovni vytvárajú nové látky a materiály, disponujúce netradičnými vlastnosťami, príp. ide o objekty zložené z jednotlivých atómov. Jedným z odvetví nanotechnológie je aj chemická nanotechnológia, ktorá sa venuje ochrane povrchu materiálov a nanoimpregnácii.

LSG a samočistenie

plesnePriemyselný polymér LSG vyrábaný na báze nanotechnológií, garantuje samočistiaci, dezinfekčný a impregnačný efekt na každom type fasády. Účinne zamedzuje prenikaniu vzdušnej vlhkosti, dažďovej vody a nečistôt do štruktúry vonkajšieho plášťa a pomáha fasáde uvoľňovať akumulovanú vlhkosť zvnútra stavby. Metaforicky sa účinky porovnávajú s efektom lotosového kvetu. Je známe, že listy tejto rastliny dokážu jedinečným spôsobom odpudzovať vodu a brániť sa tak pred jej prenikaním. Tento efekt na fasáde spočíva v tom, že náter LSG vytvorí na ploche mikrovrstvu, ktorá je vysoko odpudivá, teda vykazuje výborné hydrofóbne účinky. Zároveň však negatívne neovplyvňuje funkciu a vlastnosti pórov fasády, takže stavba môže dýchať.

LSG náter dokáže fasádam zároveň prepožičať samočistiaciu schopnosť s vynikajúcimi výsledkami. V daždi, snežení alebo pri zvýšených úrovniach vzdušnej vlhkosti sa všetky nečistoty na fasáde nabaľujú na kvapky vody a samospádom smerujú k zemi. Táto pozoruhodná vlastnosť LSG zásadným spôsobom redukuje náklady na staroslivosť o fasádu, a logicky tam predlžuje jej životnosť. Nanoprípravok LSG bráni nielen usadzovaniu špiny, ale chráni objekt pred agresiou plesní, machov a húb.

V neposlednom rade treba zdôrazniť, že prípravok LSG uľahčuje čistenie aj ťažko odstrániteľného znečistenia, napr. graffiti, rôzne oleje alebo žuvačky. LSG má garantovaný účinok a životnosť od 4 do 6 rokov, a v špecifických podmienkach dokonca 12 rokov.

Profesionálne proti plesniam

Všetky kvality progresívnej technológie LSG sa dokážu spoľahlivo prejaviť len v rukách odborníkov a v spojení s preverenými pracovnými postupmi. Výnimočné vlastnosti LSG tak v prvom rade podmieňuje správna a odskušaná “receptúra,” ktorá je zárukou dlhoročného účinku na každej fasáde.

Spoločnosť A SERVIS LIPKA patrí k popredným firmám v strednej Európe, ktoré ochranu fasád a odstraňovanie plesní realizujú na profesionálnej úrovni už viac ako dve desaťročia. V bohatom zozname úspešne odvedenej práce sú okrem rodinných a nájomných domov, obchodné aj výrobné spoločnosti, kultúrne zariadenia alebo objekty vo vlastníctve samospráv.

Za úspechom LSG je spojenie vedy a skúseností

plesneAni tak sofistikovaná technológia akou LSG bezosporu je, si ale sama nevystačí. Spoločnosť A SERVIS LIPKA preto vo svojej práci využíva overenú kombináciu účinných chemických prostriedkov, postupov a metód, ktoré pri ochrane a čistení fasád vedú k zaručenému úspechu.

Prvou, a veľmi dôležitu činnosťou pri likvidácii plesní, je dokonalé odstránenie biologického znečistenia na ošetrovanej fasáde. Tieto práce musia prebiehať v tzv. mokrom režime, keďže suchá cesta vedie k dvom problémom. Za prvé. Spóry rias, húb a plesní sa vzdušnou cestou ľahko rozšíria po okolí, čo je rizikové. Za druhé. Pri suchom čistení nebude kvalita pripravenej plochy zodpovedať ďalším technologickým nárokom.

Ak boli pri prvej fáze splnené všetky podmienky, nechá sa fasáda dôkladne vysušiť. Dezinfekčný a ochranný náter sa totiž smie nanášať len na takto pripravenú plochu. Tým prípravkom je SANATOP LIKVID PROFI. Ide o mimoriadne účinný chemický roztok, ktorý musí na plochu fasády pôsobiť celých 24 hodín. Po uplynutí tejto časovej normy môžu zamestnanci A SERVIS LIPKA pristúpiť k aplikácii LSG.

Medzikrokom býva výmaľba

plesneV tomto okamihu prišiel čas ešte na ďalšiu dôležitú otázku. Zamestnanci A SERVIS LIPKA oslovia majiteľa nehnuteľnosti, či má záujem o prípadnú výmaľbu ošetrovanej fasády. Cieľom tohoto kroku je zjednotiť farbu omietky na danej ploche. Samozrejme, že farba pôvodnej fasády, ktorá bola niekoľko rokov vystavená účinkom počasia bude vždy odlišná od čerstvo namiešaného farebného náteru. Je teda nevyhnutné, aby klient sám rozhodol, či o takúto výmaľbu požiada alebo si nájde iné riešenie.

Slovo má LSG náter

Ako bolo povedané, technológia LSG disponuje ojedinelými vlastnosťami a kvalitami. Základom pôsobenia je účinok na bunkovej úrovni mikroorganizmov. Možno nám pomôže názorný príklad. Balónik naplnený vodou dokážeme špendlíkom ľahko prepichnúť. Podobný proces prebieha medzi fasádou natretou LSG a bunkovými stenami mikroorganizmov. Malý kontakt bunky s časticou LSG zmení chemickú rovnováhu v bunke a stena bunky sa roztrhne. Takže fasády ošetrené LSG neposkytnú mikroorganizmom a plesniam žiadnu možnosť výskytu a rastu. LSG navyše umožňuje tzv. difúzny odpor, čo znamená, že molekuly vodných pár prítomné v budove môžu cez náter voľne unikať, kým voda z okolia budovy sa do fasády už nedostane.

Spoločnosť A SERVIS LIPKA považuje LSG za najúčinnejší prostriedok trvalej ochrany proti mikrobiálnemu napadnutiu fasád a tieto slová potvrdzuje aj vyše 20 rokov praktických skúseností. Klientom spločnosti A SERVIS LIPKA je prípravok LSG ponúkaný s garanciou 4 až 6 rokov, a to v závislosti do konkrétnych klimatických podmienok v oblasti.

Ak stojíte pred problémov ako rýchlo a kvalitne zlikvidovať plesne alebo mikroorganizmy vo svojom dome, či byte, obráťte sa na spoločnosť A SERVIS LIPKA, ktorá je dlhoročným lídrom týchto služieb v regióne strednej Európy. Naši zamestnanci vám veľmi radi pomôžu a všetky starosti s fasádou vezmú na seba.